Edícia Kostoly

Poslaním publikácií je priblížiť historický, kultúrny, umelecký a duchovný rozmer chrámu a jeho jednotlivých častí.