Edícia Kostoly – Katedrála Najsvätejšej Trojice, Žilina

2.00 

Poslaním publikácie je priblížiť historický, kultúrny, umelecký a duchovný rozmer chrámu a jeho jednotlivých častí (hlavný oltár, bočné oltáre, sochy, obrazy, krížová cesta, maľby na stenách, organ…)
Ježiš hovorí: Ja som chrám.
Každý náš chrám ukrýva v sebe Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. Toto tajomstvo si pripomíname predovšetkým v každej sv. omši, kde sa s Kristom stretávame v Eucharistii. Pomôcť porozumieť mu nám však môžu i jednotlivé reliéfy nachádzajúce sa v našich kostoloch. Je preto prospešné a múdre poznať ich význam a históriu.

Na sklade

Popis

Ďalšie informácie

Počet strán

24