Edícia Kostoly

Poslaním publikácií je priblížiť historický, kultúrny, umelecký a duchovný rozmer chrámu a jeho jednotlivých častí.

Edícia Kostoly – Kostol Božského srdca Ježišovho Hôrky

Poslaním publikácie je priblížiť historický, kultúrny, umelecký a duchovný rozmer chrámu a jeho jednotlivých častí (hlavný oltár, bočné oltáre, sochy, obrazy, krížová cesta, maľby na stenách, organ…)
Ježiš hovorí: Ja som chrám.
Každý náš chrám ukrýva v sebe Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. Toto tajomstvo si pripomíname predovšetkým v každej sv. omši, kde sa s Kristom stretávame v Eucharistii. Pomôcť porozumieť mu nám však môžu i jednotlivé reliéfy nachádzajúce sa v našich kostoloch. Je preto prospešné a múdre poznať ich význam a históriu.

Edícia Kostoly – Kostol sv. Barbory Žilina

V júli 2013 vyšla ďalšia zo série publikácií o žilinských kostolov – Kostol sv. Barbory – ktorý je súčasťou františkánskeho kláštora a v súčasnosti ho má v správe Rehoľa kazateľov (dominikánov). Fr. Melichar Jozef Matis, OP: „Novú publikáciu hodnotíme ako súhrn ucelených, hodnotných a doteraz nepublikovaných informácií o Kostole sv. Barbory. Na jej vyhotovení pracoval tím odborníkov – historici, pamiatkár a tiež heraldik. Kniha obsahuje množstvo fotografií, vrátane tých miest, ktoré doteraz neboli zverejnené, pretože boli objavené len nedávno. I to bol jeden z dôvodov dlhšej práce na jej príprave. Veríme, že sa stane obohatením a doplnením mnohých hodnotných informácií o tomto barokovom skvoste v našej Žilinskej diecéze.“

Edícia Kostoly – Kostol sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto

V edícii Kostoly vyšla v júni 2013 publikácia o Kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, najstaršom kostole celých Kysúc. Ako hovorí vdp. Pavol Mazúch, bývalý správca Farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste: „Hodnotná architektúra a umelecká výzdoba vyjadrujú krásu Božej lásky, ktorá sa nám sprítomňuje v našom kostole a napĺňa naše duše.“ Publikácia zachytáva historický prierez dejinami chrámu, približuje umeleckú hodnotu celého zariadenia kostola – od oltárov, cez maľby, krížovú cestu až po zvony a v neposlednom rade i Kaplnku sv. Kríža. Rovnako sa tiež snaží prehĺbiť i duchovné chápanie jednotlivých artefaktov nachádzajúcich sa v Kostole sv. Jakuba. „Nech je nám Kostol sv. Jakuba natrvalo znamením Božej prítomnosti medzi nami a prostriedkom spásy pre všetkých, ktorí doň vstupujú“ uzatvára svoj príhovor vdp. Mazúch.

Edícia Kostoly – Katedrála Najsvätejšej Trojice Žilina

Poslaním publikácie je priblížiť historický, kultúrny, umelecký a duchovný rozmer chrámu a jeho jednotlivých častí (hlavný oltár, bočné oltáre, sochy, obrazy, krížová cesta, maľby na stenách, organ…)
Ježiš hovorí: Ja som chrám.
Každý náš chrám ukrýva v sebe Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. Toto tajomstvo si pripomíname predovšetkým v každej sv. omši, kde sa s Kristom stretávame v Eucharistii. Pomôcť porozumieť mu nám však môžu i jednotlivé reliéfy nachádzajúce sa v našich kostoloch. Je preto prospešné a múdre poznať ich význam a históriu.