Edícia Prsteň a kľúč – 07 Štefan a Mária Súkeníkovci – Podnikanie a rodina


Štefan a Mária Súkenikovci:
„Táto brožúrka je vyjadrením našej spoločnej chvály a vďaky Pánu Bohu. ON nielen zasial semienko nášho povolania k manželstvu, rodičovstvu a podnikaniu, ale každý deň znova posiela dôkazy Jeho Lásky voči nám a voči ľuďom, ktorých posiela do nášho života. Uvedomujeme si, koľko Dobra sme z Božích rúk dostali a to nás pobáda k tomu, aby sme sa o to všetko delili s ostatnými.“