Knihy

Dolná Tižina – Monografia
Monografia obce Dolná Tižina vydaná pri príležitosti 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Edícia Prsteň a kľúč
Publikácie edície Prsteň a kľúč
V publikáciách edície Prsteň a kľúč nájdete skúsenosti i svedectvá ľudí, ktorí kráčajú po ceste podnikania ako Božieho plánu pre seba.
Viacerí z nich pripravujú užitočné témy z oblasti ekonomiky, práva, etiky… témy, ktoré by mali formovať, odborne pomáhať a zároveň viesť a posilňovať podnikateľov, k tomu, aby podnikali podľa Božích zásad a kresťanských hodnôt.
Žilinská diecéza
2008 – 2018
Žilinskú diecézu zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 14. februára v 2008. Prvým žilinským biskupom sa stal Mons. Tomáš Galis, dovtedajší pomocný biskup z Banskej Bystrice. Žilinská diecéza vznikla z deviatich dekanátov z diecézy Nitra (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Varín, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a jedného z Banskobystrickej diecézy (Martin). V roku 2018 pribudol dekanát Turzovka (odčlenením z čadčianskeho dekanátu). V súčasnosti má Žilinská diecéza 111 farností, v ktorej pracuje 259 kňazov (z toho 208 diecéznych a 51 rehoľných).
Miroslava Jánošíková – História Paľovej búdy

Paľova búda bola v minulosti obľúbenou výletnou reštauráciou v žilinskom lesoparku. Poschodový drevený secesný objekt s dvoma vežičkami dal v roku 1925 postaviť žilinský hotelier Pavol Folkmann, po ktorom budova dodnes nesie meno “Paľova búda”. Pohostinským a zábavným účelom slúžila do roku 1938. Budovu potom odkúpil ženský rehoľný rád Sestier sv. Cyrila a Metoda. Starali sa v nej o mentálne postihnuté dievčatá. Po zrušení reholí na Slovensku a zoštátnení objekt prevzal do správy rezort zdravotníctva. Zriadil sa v nej sociálny ústav pre mentálne postihnutých. V roku 1980 budovu pridelili Vysokej škole dopravy a spojov, ktorá tu na istý čas umiestnila časť vojenskej katedry. Po roku 1990 sa „Búda“ znova premenila na pohostinstvo. Avšak v rámci reštitúcii bol objekt v r.1996 definitívne vrátený sestrám cyrilometodkám, ale nie v najlepšom stave. Začiatkom roku 1998 rehoľa poskytla budovu do dlhodobého bezplatného prenájmu (za cenu opravy) Univerzitnému pastoračnému centru, ktoré v tom čase zriadil Ján Chryzostom kardinál Korec na návrh biskupa Františka Rábeka – predsedu Komisie KBS pre univerzity. Budovu za veľkej pomoci žilinských veriacich a samotných študentov univerzity zrekonštruoval vtedajší správca ThLic. Ladislav Stromček. Jeho nasledovníkmi boli Mgr. Ing. Martin Štofko a Mgr. Richard Folučka. V dnešných dňoch píšu novú históriu „Paľovej búdy“ študenti UPeCe sv. Pavla spolu s univerzitným kaplánom Mgr. Ing. Zdenkom Mezovským. 

Jozef Borčányi – Katolíckym perom spod Manína

Pavol Mazúch, dekan, Považská Bystrica
„V tichu s knihou v ruke dobre je spomínať a ďakovať za dar života. Naše mestá, obce a farnosti bývajú často požehnané osobnosťami, ktoré napomáhali vzrast v múdrosti a láske, a my si to uvedomíme až z časového odstupu. Kniha, ktorú ste práve vzali do ruky, prináša príspevky o nás, našej minulosti, o siatbe, ktorá pred časom vzklíčila a dnes zvažujeme, akým spôsobom prináša svoje plody. Publikácia Katolíckym perom spod Manína s podtitulom Z histórie Považskej Bystrice, obsahuje stále živé udalosti z našich farností a filiálok, ich kostolov a obyvateľov. Dejiny Považskej Bystrice úzko súvisia s dejinami Považského hradu a okolia….“

Slovenská mariánska cesta
Sprievodca pre pútnikov

Slovenská mariánska cesta je pútnická cesta po Slovensku, ktorá ponúka pútnikovi možnosť spoznať náboženský, turistický, historický, kultúrny i prírodný charakter krajiny s cieľom prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. Cesta prechádza z pútnického centra Gaboltov pri Bardejove do národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na západnom Slovensku. Má dve trasy – severnú a južnú, ktoré prechádzajú mariánskymi pútnickými miestami na Slovensku hlboko zakorenenými v úcte k Panne Márii. Počas severnej trasy je možné navštíviť viac ako 75 mariánskych kostolov a kaplniek a na južnej trasy sa môžeme pri putovaní zastaviť vo viac ako 130 chrámoch zasvätených Panne Márii. Obidve cesty sú pritom svojou dĺžkou i náročnosťou približne rovnaké.
Publikáciu Sprievodca pre pútnikov – Slovenská mariánska cesta z Gaboltova do Šaštína si môže objednať za cenu 3€.
Viac informácií o Slovenskej mariánskej ceste nájdete tu.

Ján Košturiak, Miroslav Saniga – Pomaly ďalej zájdeš

Je veľa kníh o úspechu, podnikaní, hľadaní rovnováhy v
živote, manažmente času a zjednodušovaní života a práce. Nechceme opakovať rady, ktoré si môžete nájsť a prečítať sami. Chceme vás pozvať na cestu, ktorou prechádzame my dvaja – na ceste hľada­nia zmyslu a pokoja v živote, objavovania krásy v každej minúte, posilňovania toho dobrého, čo je v nás a vyhýbania sa tomu, čo nás oslabuje. Keď budete čítať túto knižku, zabudnite na svoje projekty, zoznamy úloh a termínov a skúste si predstaviť, že máte iba jeden jediný projekt – váš vlastný život.
Autori

Prvé kroky, prvé slová
Zo života Žilinskej diecézy 2008 – 2013
Žilinskú diecézu zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 14. februára v 2008. Prvým žilinským biskupom sa stal Mons. Tomáš Galis, dovtedajší pomocný biskup z Banskej Bystrice. Žilinská diecéza vznikla z deviatich dekanátov z diecézy Nitra (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Varín, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a jedného z Banskobystrickej diecézy (Martin). 
Brat Damián – Listy k srdcu | Listy pre lásku

Naše stretnutie s Ježišom prináša veľa radosti, ktorá pramení práve z kríža, ktorý sa musíme z lásky učiť niesť a prijímať. Táto kniha je viac presiaknutá ukrižovanou láskou. Práve k nej sa približujeme, aby sme boli svätí a neoblomní vo viere. Ak sa oddáme celí Bohu, On nám dá nahliadnuť do nášho srdca, v ktorom môžeme nájsť tajomstvo Kristovej lásky. Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky. Láska ktorá nebolela, nikdy nebola láskou.  Milovať znamená mať v srdci miesto pre každého. Úsmev je najhlbšou pamiatkou pre tvoje srdce.

Cyrilometodská cesta pútnika

Pozvanie k zdravému pohybu a zároveň odpočinku pre telo i pre dušu. Publikácia ponúka sprevádzanie po miestach, kde sa rodila viera našich otcov a matiek. Ponúka trasy s mapovou dokumentáciou a informáciami o historických lokalitách, ktorými pútnická cesta prechádza. Sprievodca putovaním zároveň predkladá pútnikovi zamyslenia zo života sv. Cyrila a Metoda vo svetle Evanjelia a súčasného života.
Viac info na cm1150.webnode.sk.

My first Bible – Biblické príbehy

– Originál: The Lion First Bible, Lion Hudson plc, Oxford, England
– Anglický text: Pat Alexander
– Ilustrácie: Leon Baxter
– Slovenský preklad: Ladislav Stromček
– Jednoduchá angličtina a pôsobivé ilustrácie
– Výborná študijná metóda pre všetkých, ktorí sa začínajú učiť po anglicky
– Viac než 1,35 milióna výtlačkov v rôznych jazykových mutáciách
– Priležitosť pre rodičov a deti stráviť čas nad Bibliou a spoločne sa zlepšovať v angličtine
– Mnohoraké využitie na hodinách angličtiny či náboženstva
– Darčekové prevedenie – kniha je vhodná ako dar pre prvoprijímajúce deti
– Vekové odporúčanie: 8+