Ďalšia ponuka

Okrem publikácií robíme kalendáre rôzneho druhu, kalendáriky, pohľadnice, letáky, plagáty, brožúry a iné propagačné materiály. Zabezpečujeme celkové spracovanie vrátane grafických, fotografických i tlačiarenských služieb.